Ajankohtaista maakuntakorkeakoulussa

Polkuopintoja tarjolla Karelia-amk:ssa lukuvuodelle 2016 - 2017

AMK-tutkintojen polkuopinnot

Polkuopintoihin ilmoittaudutaan 8.8. - 9.8.2016. Ilmoittautuminen alkaa 8.8. klo 9.00. Toimi ripeästi, sillä paikkoja on rajoitetusti! Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti koulutuskalenterissa.

Katso polkuopiskelupaikat tästä >>

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä puhelimitse ja informoidaan opintoihin liittyvistä asioista. Sosiaali- ja terveysalalla etusijalla ovat henkilöt, joilla on hyväksytysti suoritettu valintakoetulos joko syksyn 2015 tai kesän 2016 valintakokeesta.

Tieto valinnasta lähetetään viimeistään 16.8. sähköpostitse. Opinnot alkavat 22.8.2016.

Huomaathan, että avoimen AMK:n opinnot eivät oikeuta opintososiaalisiin etuihin. Jos olet TE-toimiston asiakkaana, varmista opiskelumahdollisuutesi etukäteen ennen ilmoittautumista. Kaikille polkuopiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa voidaan tarvittaessa huomioida opintojen kokonaislaajuus opiskelukuukausia kohden.

YAMK-tutkintojen polkuopinnot

Polkuopintoihin ilmoittaudutaan 15. - 16.8.2016. Ilmoittautuminen alkaa 15.8. klo 9.00. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti koulutuskalenterissa.

Katso polkuopiskelupaikat tästä >>

Ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä puhelimitse ja informoidaan opintoihin liittyvistä asioista.

Tieto valinnasta lähetetään viimeistään 23.8. sähköpostitse. Opinnot alkavat 1.9.2016.

Tule tutustumaan opiskelumahdollisuuksiin

Olemme mukana maakunnan eri alueilla järjestettävissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Tule tapaamaan meitä ja keskustelemaan opiskeluvaihtoehdoista sekä muista koulutukseen ja kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä.

11.4.2016 klo 14 - 16.30 Koulutustori, Kitee (K-surpermarket Kupiaisen kauppakäytävä)

11-12.6.2016 Pielisen Messut, Lieksa

22.6.2016 Koulutustori, Kesän avaus Polvijärven tori

19.8.2016 Karhufestivaalin koulutustori, Ilomantsi

6.9.2016 klo 14 - 16.30 Koulutustori, Juuka (kirjasto)

23.9.2016 Hämärän kaupan ilta, Lieksa

10.10.2016 klo 10 - 12 Koulutustori, TE-toimisto, Nurmes

10.10.2016 klo 14 - 16 Koulutustori, TE-toimisto, Lieksa

Marraskuu Mahdollisuuksien Keski-Karjala, Kitee

Karelia-ammattikorkeakoulu maakuntakiertueella

Karelia-ammattikorkeakoulu lähtee maakuntakiertueelle teemalla osaava maailma – ja tulevaisuus hyvinvointi alalla. Mukana on sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta hanketoimijoita, oppimis- ja palveluympäristöjen opettajia ja opiskelijoita, täydennyskoulutus sekä maakuntakorkeakoulu. 

Haluamme tavata erilaisia sidosryhmiä, kuten hyvinvointialan ammattilaisia, työnantajia, yrittäjiä, järjestötoimijoita  ja asiakkaita. Kuulemme mielellämme yhteistyö- ja osaamistarpeitanne ja keskustelemme tulevaisuuden näkymistä. Visioimme myös tulevaisuuden hyvinvointialan kehityskohteita. Toivoisimme keskustelua kanssanne opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksista, opinnäytetöistä, täydennyskoulutuksen teemoista, opiskelijoiden tuottamista palveluista sekä tarjonnassa olevista koulutuksista.

Kiertuepäivät ja -paikkakunnat:
29.3.16 Liperin terveyskeskus klo 9-11  ja Outokummun terveyskeskus klo 13-15
4.4.16 Tohmajärven terveyskeskus klo 9-11  ja Kiteen terveyskeskus klo 13-15
18.4.16  Juuan terveyskeskus  9.30-11 ja Nurmeksen terveyskeskus klo 13-14.30
2.5.2016 Ilomantsin terveyskeskus 9-10.30 ja Lieksan terveyskeskus klo 13-14.30

Tervetuloa tapaamaan Karelian väkeä kiertuepaikkakunnille!

Maakuntakorkeakoulun toimintakertomus vuodelta 2015 on ilmestynyt

Toimintakertomus vuodelta 2015 on luettavissa Issuu -palvelussa tästä linkistä.

Ajankohtainen koulutustarjonta

Karelia-ammattikorkeakoulun avoin-amk koulutuskalenteri ja
täydennyskoulutus koulutuskalenteri
Pohjois-Karjalan Kesäyliopiston koulutuskalenteri
Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten koulutuskalenteri

Tarjolla joustava ja edullinen tapa lisätä osaamista liiketaloudessa

Karelia-ammattikorkeakoulun avoimen amk:n opintoina on mahdollisuus opiskella Menestyvä liiketoiminta-opintokokonaisuus, joka koostuu kahdesta tiiviistä osa-alueesta:

  • Esimiestyö ja viestintä, 20 op
    Sisältää johtamiseen, työoikeuteen ja esimiesviestintään liittyviä opintojaksoja.
  • Markkinointi ja talousosaaminen, 18 op
    Sisältää taloushallintoon, markkinointiin sekä liiketoiminnan omistajavaihdoksiin liittyviä kysymyksiä käsitteleviä opintojaksoja

Opiskelu mahdollista työn ohessa

Verkko- ja monimuoto-opinnoissa on huomioitu työssä olevat osallistujat, jotka haluavat täydentää osaamistaan. Monimuoto-opinnot, jossa on lähiopetusta, on ajoitettu ilta-aikaan. Myös verkko-opintojen online luennot toteutetaan iltaisin.

Verkko-opinnot mahdollistavat opiskelun paikkakuntariippumattomasti

Monimuoto- ja verkko-opinnot mahdollistavat opiskelun paikasta riippumattomasti. Verkko-opinnot mahdollistavat sen, että myös maakunnan reuna-alueilla voidaan hyötyä korkeakoulutasoisista liiketalouden opinnoista. Osallistumiseen tarvitaan vain tietokone, kuulokemikrofoni ja tietoliikenneyhteydet.

Yrityksille mahdollisuus edulliseen henkilöstön täydennyskoulutukseen

Opintokokonaisuudet on sisällöltään ja toteutukseltaan rakennettu siten, että niitä voi käyttää myös yritysten henkilöstön täydennyskoulutuksessa. 
Outokummussa ja Joensuussa sijaitsevan Bittiguru Oy:n teknologiajohtaja Janne Mustonen näkee nämä monimuotoisesti tuotetut opintokokonaisuudet erittäin hienona mahdollisuutena henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Janne korostaa: ”Näitä taitoja tarvitaan nykypäivän työelämässä tehtävässä kuin tehtävässä. Varsinkin silloin, kun pitää ymmärtää paitsi oman yrityksen niin myös asiakkaan liiketoimintaa ja pyrkiä kehittämään sitä asiakkaan parhaaksi. Bittigurulla on laaja kokemus siitä, kuinka tietoteknisillä ratkaisuilla kasvatetaan yritysten tuottoja, pienennetään kuluja ja tehostetaan resurssien käyttöä, on ymmärrettävä asiakkaan bisnes tässä tehtävässä onnistumiseksi.

Ilmoittautuminen opintoihin
Ilmoittautuminen sähköisesti avoimen amk:n koulutuskalenterin kautta viimeistään 2 viikkoa ennen kunkin opintojakson alkamista. Ensimmäiset opintojaksot alkavat jo tammikuussa.
Linkki koulutuskalenteriin

Lisätiedot:
Linkki opintokokonaisuuksien esitteisiin:
Esimiestyö ja viestintä 
Markkinointi ja talousosaaminen

Lisätietoja Karelia-amk:n avoimesta amk:sta:
www.karelia.fi/avoinamk

Sosionomin polkuopintoja Keski-Karjalassa

Voit aloittaa tammikuussa 2016 AMK-tutkinnon tavoitteellisen opiskelun avoimen amk:n sosiaalialan polkuopiskelijana. Sosionomin opintoihin perustetaan oma polkuopiskelijaryhmä. Ryhmään otetaan 25 opiskelijaa. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina ja lähiopetus toteutetaan Kiteellä.  Kevään aikana opintoihin sisältyy viisi lähiopetusviikkoa, jotka edellyttävät läsnäoloa. Opintoihin kuuluu myös erilaisia kirjallisia tehtäviä ja verkkovälitteistä opetukseen osallistumista.

Infotilaisuus

Tiistaina 2.12.2015 klo 15.30, Ammattiopisto Kitee, Savikontie 13, Kitee

Polkuopintoihin ilmoittautuminen alkaa 11.12.2015 klo 9.00 ja päättyy 14.12.2015 klo 15.00. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Karelia-amk:n koulutuskalenterissa.

Lisätietoja opinnoista: Heli Rinnekallio, 050 315 6572, heli.rinnekallio(at)karelia.fi

 

Avoimen ammattikorkeakoulun verkko-opintoja

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella verkko-opintoina tämän syksyn aikana vielä seuraavat tradenomi (AMK) -tutkintoon kuuluvat opintojaksot, jotka soveltuvat hyvin myös täydennyskoulutukseksi:

- Markkinoinnilla menestykseen
- Yrittäjän taloushallinto

Opinnot ovat osa Menestyvä liiketoiminta -opintokokonaisuutta, mutta soveltuvat hyvin opiskeltavaksi myös itsenäisinä opintojaksoina.

Muita verkko-opintoina toteutettavia opintojaksoja:

- Paikkatieto tutuksi ilmaisohjelmilla
- Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristö

Katso lisää www.karelia.fi/avoinamk

Digitalisoituvat työ- ja oppimisympäristöt ja uudet liiketoiminnan muodot -esiselvityshanke käynnissä

Pohjois-Karjalan tulevaisuus rahasto on myöntänyt rahoituksen esiselvityshankkeelle. Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto myönsi rahoituksen esiselvityshankkeelle. Tavoitteena on tuottaa tietoa yritysten ja kolmannen sektorin osaamisen ja uusien liiketoimintamuotojen kehittämisen tarpeista. Näkökulmana on valokuituyhteyksien ja digitalisoitumisen tuomien mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen esimerkiksi koulutuksen ja osaamisen kehittämisen tarpeisiin. Esiselvityksen aikana etsitään pilottialueita ja kohderyhmiä sekä suunnitellaan saatujen tulosten pohjalta varsinainen hankekokonaisuus. 

Tule tutustumaan opiskelumahdollisuuksiin

Olemme mukana maakunnan eri alueilla järjestettävissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Tule tapaamaan meitä ja keskustelemaan opiskeluvaihtoehdoista sekä muista koulutukseen ja kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä.

21.8.2015 klo 14 - 17 Karhufestivaali, Ilomantsi (Piirolan piha)

8.9.2015 klo 14 - 17 Koulutustori, Juuka (kirjasto)

25.9.2015 klo 15 - 18 Hämärän kaupan ilta, Lieksa

22.10.2015 klo 10 - 12 koulutustori, Nurmes (TE-toimisto)

22.10.2015 klo 14 - 16 koulutustori, Lieksa (TE-toimisto)

4.11.2015 klo 10 - 15 Mahdollisuuksien Keski-Karjala, Kitee (Ammattiopisto)

Koulutus- ja kehittämissuunnitelmat päivitetty

Maakuntakorkeakoulun seudullista toimintaa ohjaavat koulutus- ja kehittämissuunnitelmat on päivitetty ja tiedot välitetty asianosaisille tahoille. Suunnitelmiin voi tutustua tästä.

Maakuntakorkeakoulun toimintakertomus 2014

Maakuntakorkeakoulun vuoden 2014 toimintakertomukseen voi tutustua tästä.

Opiskelijatyöt kehittämisen välineenä

Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluvat opinnäytetyöt ovat hyviä kehittämisen välineitä yrityksissä. Tässä listassa on esimerkkejä Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tekemistä opinnäytetöistä Lieksassa, Nurmeksessa ja Valtimolla.

Ammattikorkeakoulujen aluevaikuttavuutta koskeva julkaisu ilmestynyt

Elinkeinoelämä ja teollisuus pitävät korkea-asteen koulutuksen, soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen sekä palvelutarjonnan alueellista saatavuutta tärkeänä. Toimintamalleja Pielisen Karjalassa ja Varkauden seudulla tarkastallaan joulukuussa 2014 päättyneen projektin (ISAT - alueellinen innovaatiokeskusmalli) loppuraportissa. Julkaisu on luettavissa tästä.