Skip to content

Esittely

Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu

Korkeakoulujen osaamista ja palveluja maakuntaan

Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun perustana on korkeakoulujen, koulutustoimijoiden ja seutukuntien välinen vuorovaikutus ja kumppanuus. Toiminnan lähtökohtana ovat seudulliset koulutus-, osaamis- ja kehittämistarpeet.

Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun toimintaa koordinoi Karelia-ammattikorkeakoulu. Mukana toiminnassa ovat Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ja Pohjois-Karjalan Kesäyliopisto.

Maakuntakorkeakoulun verkosto palvelee sekä aikuisopiskelijoita että elinkeinoelämää ja julkista sektoria.

Yhteistyöverkosto

Maakuntakorkeakoulun toimintaa ohjaa laaja-alainen ohjausryhmä. Toimintaa koordinoi maakuntakorkeakoulukoordinaattori.

Maakuntakorkeakoulun ohjausryhmän jäsenet:

Harri Mikkonen, Karelia-ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
Pekka Auvinen, Karelia-ammattikorkeakoulu
Annu Ahonen, Polvijärven kunta
Arto Sihvonen, Lieksan kaupunki
Risto Hiltunen, Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy KETI
Anne Vänskä, Pohjois-Karjalan kauppakamari
Leena Leskinen, Itä-Suomen yliopisto koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
Sanna Hartikainen, Pohjois-Karjalan kesäyliopisto
Paula Hiltunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Eira Varis, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Korkeakoulujen ja seudullisten toimijoiden vuorovaikutusfoorumina ovat seudulliset ohjausryhmät. Niiden tehtävänä on koota ja päivittää vuosittain koulutus-, kehittämis- ja innovaatiosuunnitelmat.

Seuduilla toimii lisäksi paikallisia tai alueellisia työryhmiä.

Maakuntakorkeakoulukoordinaattori

Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulutoiminnan koordinoinnista vastaa Karelia-amk:ssa toimiva maakuntakorkeakoulukoordinaattori. Hän edistää seudullisten koulutus-, kehittämis- ja innovaatiosuunnitelmien toteuttamista yhteistyössä toimijoiden kanssa sekä toteuttaa ohjaus- ja neuvontapalveluja maakunnassa yhteistyössä oppilaitosten, te-palvelujen ja kirjastojen kanssa.

Yhteystiedot:

Harri Mikkonen, 050 502 0402, harri.mikkonen(at)karelia.fi

 

Paikalliset koulutuskoordinaattorit

Pielisen Karjalassa toimii 2 paikallista koulutuskoordinaattoria. Koulutuskoordinaattori:

  • neuvoo ja auttaa opintoihin hakeuduttaessa
  • tiedottaa tarjolla olevista opinnoista
  • organisoi ja ohjaa paikallisesti järjestettäviä monimuoto-, etä- ja verkko-opintoja
  • suunnittelee paikallista ja seutukunnallista koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot:

Lieksa
Koulutuskoordinaattori Pasi Karonen, 040 104 4112, pasi.karonen(at)lieksa.fi
Verkkosivut

Ylä-Karjala
Lukion opinto-ohjaaja Riitta Saarelainen, 040 1045 173, riitta.saarelainen(at)nurmes.fi